Pracownia USG

Pracowania diagnostyczna USG wyposażona jest w wysokiej jakości aparaturę, która umożliwia wykonanie kompleksowych badań diagnostycznych USG, w tym metodą elastografii. USG pozwala na wczesną i nieinwazyjną diagnostykę procesów chorobowych i zwyrodnieniowych narządów oraz tkanek.

Dzięki możliwości wykonywania USG unikatową metodą elastografii podczas badania możliwa jest ocena właściwości mechanicznych tkanek, czyli ich naprężenia, a co za tym idzie łatwiej można wykryć wszelkiego rodzaju zmiany nowotworowe. Poprzez badanie twardości zmian wykonanie USG metodą elastografii może być pomocne w diagnozowaniu głównie zmian złośliwych, które zazwyczaj charakteryzują się zwiększoną sztywnością. Elastografia jest też jednym z czynników warunkujących podjęcie decyzji o biopsji, bądź leczeniu operacyjnym w przypadku wystąpienia guzków np. w obrębie piersi.

W badaniu USG metodą elastografii zmiany w obrębie tkanek pokazywane są na ekranie monitora w różnych kolorach, bowiem każdemu stopniowi twardości odpowiada inna barwa i tak wyróżniamy barwy:

 • zieloną: tkanka miękka, bez zmian
 • zielono - żółto - czerwoną: tkanka miękka, z łagodną zmianą
 • niebieską: tkanka twardsza, podejrzenie złośliwości zmiany
 • niebiesko - zieloną: tkanka twarda ze zmiana złośliwą
 • niebiesko - zielono – żółtą: tkanka twarda i sztywna z zaawansowaną martwicą

Nasza placówka medyczna BetaMed w Chorzowie świadczy usługi dla dorosłych. Wykonujemy badanie USG m.in.:
 • piersi
 • szyi
 • tarczycy
 • nerek
 • jamy brzusznej
 • Doppler
 • węzłów chłonnych
 • opłucnej i ślinianek

Sprawdź jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej - KLIKNIJ
Sprawdź jak przygotować się do badania USG narządów miednicy małej - KLIKNIJ
Pozostałe badania USG nie wymagają odrębnego przygotowania.

Zadzwoń i umów wizytę: ☎️ 32 420 29 00 📱 519 308 200

Poznaj naszych lekarzy

Lek. Adrian Leśniak

Diagnosta USGLek. Adrian Leśniak jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ W Lublinie, w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie oraz w Zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym „Nadzieja” w Knurowie.

Jest również Dowódcą Zespołu Zabezpieczenia Medycznego w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach.

Wielokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, uzyskując certyfikaty z zakresu m.in. ultrasonografii pediatrycznej, kompleksowej diagnostyki obrazowej piersi, USG naczyń czy rentgenodiagnostyki.

Zadzwoń i umów wizytę: ☎️ 32 420 29 00 📱 519 308 200


Lek. Bartłomiej Rajczykowski

Diagnosta USGLek. Bartłomiej Rajczykowski jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim.

Aktualnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Radiologii i Diagnostyki obrazowej w gliwickim Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w wielu ośrodkach specjalistycznych. Specjalizuje się przede wszystkim w diagnostyce chorób piersi, wykonując setki badań w ośrodku referencyjnym, specjalizującym się w kompleksowej diagnostyce oraz leczeniu chorób piersi.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wielu specjalistycznych konferencjach, kursach i szkoleniach z zakresu Radiologii i Diagnostyki obrazowej, dot. m.in. USG naczyń krwionośnych, jamy brzusznej, tarczycy, piersi, jak również ochrony radiologicznej pacjenta.

Zadzwoń i umów wizytę: ☎️ 32 420 29 00 📱 519 308 200