Szczepienia przeciw grypie

W Centrum Medycznym BetaMed wykonujemy szczepienia przeciwko grypie w ramach usług NFZ.


Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich, jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Po szczepieniu układ odpornościowy potrzebuje od 6 do 8 tygodni na produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Dzieci i osoby starsze należą do grup ryzyka, dla których grypa jest bardzo poważnym zagrożeniem.
Jedna dawka szczepionki wystarczy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania u siebie i swoich najbliższych, a tym samym zarażenia osób w najbliższym otoczeniu.

Szczepionka przeciwko grypie chroni nie tylko osobę zaszczepioną, lecz także osoby z najbliższego otoczenia osoby zaszczepionej. Największe ryzyko infekcji występuje w miejscach dużych skupisk ludzi - w przedszkolach, szkołach czy środkach publicznej komunikacji. Dlatego w momencie pojawienia się objawów warto unikać kontaktów z bliskimi i z otoczeniem, aby nie szerzyć zakażenia. Dopóki występują objawy - istnieje możliwość zakażania innych.

Szczepionki są dostępne w ramach refundacji:

  • bezpłatne
    • dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia
    • dla osób w wieku 65+
    • dla kobiet w ciąży
  • z 50% refundacją
    • dla osób w wieku 18-64

 

Informacje o szczepionce

W Polsce dostępne są szczepionki inaktywowane zawierające cząstki wirusa grypy (typu „split”) lub powierzchniowe białka wirusa grypy (typu „subunit”) oraz żywa szczepionka donosowa zawierająca osłabione wirusy grypy. Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 40-70% szczepionych osób, w zależności od sezonu i grupy osób szczepionych. Zapewniają wysoką ochronę przed powikłaniami pogrypowymi.

Zaleca się aby szczepionki przeciw grypie podawać każdego roku każdemu już od 6 miesiąca życia, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepieniu powinny się poddać zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka (w tym głównie dzieci) oraz ci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem grypy (np. pracownicy ochrony zdrowia).

Szczepionki przeciw grypie charakteryzują się najmniejszą liczbą rejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Po szczepieniu mogą wystąpić reakcje miejscowe, tj.: zaczerwienienie, bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz rzadziej reakcje ogólne (niewielki wzrost temperatury ciała, ból mięśni, stawów i głowy), ustępujące po kilku dniach. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest m.in. reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu szczepionki, ostra infekcja i wysoka gorączka powyżej 38ºC.

Więcej informacji szczepienia.pzh.gov.pl oraz ulotka informacyjna

Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00 📱 519 308 200