Dotacje unijne

Dotacje unijne


Informujemy, że firma BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu:

„Nowoczesna rehabilitacja i profilaktyka wtórna w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego szansą na podjęcie pracy lub pozostanie w zatrudnieniu".


Okres realizacji: 02.01.2020 – 31.03.2023


Wartość projektu : 2 430 479,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE : 2 065 907,15 PLNKRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 1500 osób z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z REHABILITACJI:
 • kobieta w wieku 50-59 lat
 • mężczyzna w wieku 50 – 64 lata
Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria tj.
 • pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia
 • zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego
 • mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno- stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15 , M16, M17, M19, M47, M50, M51, M54


KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:
 • osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu
 • osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielającego świadczeń w Programie).


CO WCHODZI W PROGRAM REHABILITACJI:

I WIZYTA LEKARSKA
Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

I PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA

DZIAŁANIA EDUKACYJNE które obejmują:

 • edukację zdrowotną – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez pielęgniarkę
 • edukację żywieniową – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez dietetyka
 • edukację psychoedukacji - 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez psychologa

REHABILITACJA
Indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:

 • cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni
 • minimum 2 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię
 • maksimum 5 zabiegów dziennie

II WIZYTA LEKARSKA
Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

II PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

III WIZYTA LEKARSKA
Kontrolna wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

Jeśli jesteś zainteresowany/a pytaj o szczegóły w rejestracji BetaMed

Zadzwoń:

☎️ 515 370 757


Informujemy, że firma BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu:

„Nowoczesna rehabilitacja i profilaktyka wtórna w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego szansą na podjęcie pracy lub pozostanie w zatrudnieniu".


Okres realizacji:
02.01.2020 – 31.03.2023


Wartość projektu :
2 430 479,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE :
2 065 907,15 PLNKrótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 1500 osób z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.


Kto może skorzystać z projektu:
 • kobieta w wieku 50-59 lat
 • mężczyzna w wieku 50 – 64 lata
Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria tj.
 • pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia
 • zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego
 • mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno- stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15 , M16, M17, M19, M47, M50, M51, M54


Kto nie może skorzystać z projektu:
 • osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu
 • osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielającego świadczeń w Programie).


Co wchodzi w program rehabilitacji:

I WIZYTA LEKARSKA
Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

I PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA

DZIAŁANIA EDUKACYJNE które obejmują:

 • edukację zdrowotną – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez pielęgniarkę
 • edukację żywieniową – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez dietetyka
 • edukację psychoedukacji - 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez psychologa

REHABILITACJA
Indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:

 • cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni
 • minimum 2 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię
 • maksimum 5 zabiegów dziennie

II WIZYTA LEKARSKA
Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

II PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

III WIZYTA LEKARSKA
Kontrolna wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

Jeśli jesteś zainteresowany/a pytaj o szczegóły w rejestracji BetaMed

Zadzwoń:

☎️ 515 370 757