Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Nad Seniorem

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad osobami przewlekle chorymi, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym, pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu.

Zakres usług

 • świadczenia pielęgnacyjne zgodne z procesem pielęgnowania
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
Plusy opieki domowej dla pacjenta

 • komfort i spokój w domowym otoczeniu - pacjent może uczestniczyć w życiu domowym co daje mu bezpieczeństwo i poczucie przynależności
 • opieka personalizowana - opieka domowa umożliwia dostosowanie planu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • zwiększone wsparcie rodziny - opieka domowa integruje rodzinę pacjenta w proces leczenia i zdrowienia
 • unikanie stresu związanego z przemieszczaniem się - opieka domowa ogranicza stres związany z podróżą oraz czyni leczenie bardziej dostępnym i wygodnym
 • indywidualna uwaga i większa kontrola - dzięki opiece domowej pacjenci otrzymują indywidualną uwagę i opiekę ze strony profesjonalnych opiekunów zdrowia
 • zapobieganie infekcjom szpitalnym - pozostając w swoim domu, chorzy są mniej narażeni na kontakt z groźnymi patogenami, co sprzyja szybszej rekonwalescencji i lepszemu ogólnemu zdrowiu
Wskazania

Osoby mające problemy zdrowotne, wymagające systematycznej opieki pielęgniarskiej

Wizyty pielęgniarskie

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00. Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach, nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Zadzwoń:

📱 32 420 29 42

Zadzwoń:

📱 32 420 29 42