Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad osobami przewlekle chorymi, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym, pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu.

Zakres usług

  • świadczenia pielęgnacyjne zgodne z procesem pielęgnowania
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
Wskazania

Osoby mające problemy zdrowotne, wymagające systematycznej opieki pielęgniarskiej

Wizyty pielęgniarskie

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00. Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach, nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Zadzwoń:

📱 32 420 29 42

Zadzwoń:

📱 32 420 29 42