ZOL dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce, Centrum Medyczne BetaMed zapewnia świadczenia w przedmiotowym zakresie dla dzieci i młodzieży, na podstawie umowy zawartej z NFZ. Na naszym oddziale zapewniamy opiekę dzieciom z całej Polski.

Nasz wykwalifikowany personel niewątpliwie, stara się zapewnić małym pacjentom warunki zbliżone do domowych, istotnie wkładając całe swoje serce w opiekę nad nimi. Ponadto, przytulne pokoje, w których przebywają mali pacjenci, mieszczą się w nowoczesnych przestrzeniach, bez barier architektonicznych, przez co stwarzamy dzieciom jeszcze bardziej bezpieczne warunki do dalszego życia.

Podstawowy zakres usług

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką
 • żywienie dojelitowe lub pozajelitowe (w zależności od wskazań)
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • opiekę lekarską (anestezjologiczną, pediatryczną)
 • opiekę psychologów
 • terapię logopedyczną
 • terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia
 • rehabilitację
 • specjalistyczny sprzęt, m.in. respirator, ssak, pulsoksymetr
Wskazania

 • pacjenci wymagający ciągłej lub okresowej terapii oddechowej za pomocą respiratora
 • pacjenci wymagający stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji
Czas trwania pobytu

  Pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może wypisać pacjenta na własne życzenie.
Dodatkowe udogodnienia i atrakcje

 • Ogród na terenie BetaMed dla pacjentów i ich rodzin
 • Kościółek (w każdą niedzielę odbywają się msze, a codziennie jest możliwość przyjęcia komunii świętej)
Dokumenty

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie - POBIERZ.

Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200

Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200