Opieka koordynowana w POZ

Informujemy, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym BetaMed - pacjenci mogą skorzystać z opieki koordynowanej z zakresu opieki kardiologii i nefrologii.


Celem opieki koordynowanej w POZ jest zapewnienie pacjentowi choremu przewlekle kompletnej diagnostyki i terapii. Cały proces opieki koordynowanej jest nadzorowany i organizowany przez lekarza lub pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. W naszej placówce świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w zakresie dwóch ścieżek:


Najważniejszym elementem opieki koordynowanej jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM), który jest rozpisanym w szczegółach planem badań oraz wizyt. Taki dokument jest przygotowywany w wersji papierowej dla pacjenta przez lekarza POZ. Trafia on też do koordynatora, który ustala terminy realizacji badań i wizyt z pacjentem. Indywidualny Plan Opieki Medycznej pacjent będzie mógł też znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta.Co zyskujemy dzięki opiece koordynowanej?


Dzięki opiece koordynowanej poprawia się jakość opieki oraz dostępność do świadczeń zdrowotnych. Między innymi:

 • rozszerza się zakres badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwia szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwala podjąć działania edukacyjne — pacjent dowie się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizuje pacjenta — będzie mógł on podjąć działa zgodnie z ustalonym planem


Opieka koordynowana obejmuje pacjentów:


 • od 18. roku życia
 • chorych przewlekle
 • leczonych w placówkach POZKim jest koordynator?


Piecze nad sprawną realizacją różnych świadczeń zdrowotnych sprawuje koordynator. Jakie są jego zadania?

 • monitorowanie obiegu dokumentacji medycznej pacjenta, nadzór nad jej kompletnością
 • ustalenie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną podczas procesu leczenia


Opieka koordynowana prowadzona jest przez lekarza POZ w ramach NFZ — pacjent nie ponosi kosztów świadczenia.Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200

Informujemy, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym BetaMed - pacjenci mogą skorzystać z opieki koordynowanej z zakresu opieki kardiologii i nefrologii.


Celem opieki koordynowanej w POZ jest zapewnienie pacjentowi choremu przewlekle kompletnej diagnostyki i terapii. Cały proces opieki koordynowanej jest nadzorowany i organizowany przez lekarza lub pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. W naszej placówce świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w zakresie dwóch ścieżek:


Najważniejszym elementem opieki koordynowanej jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM), który jest rozpisanym w szczegółach planem badań oraz wizyt. Taki dokument jest przygotowywany w wersji papierowej dla pacjenta przez lekarza POZ. Trafia on też do koordynatora, który ustala terminy realizacji badań i wizyt z pacjentem. Indywidualny Plan Opieki Medycznej pacjent będzie mógł też znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta.Co zyskujemy dzięki opiece koordynowanej?


Dzięki opiece koordynowanej poprawia się jakość opieki oraz dostępność do świadczeń zdrowotnych. Między innymi:

 • rozszerza się zakres badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwia szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwala podjąć działania edukacyjne — pacjent dowie się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizuje pacjenta — będzie mógł on podjąć działa zgodnie z ustalonym planem


Opieka koordynowana obejmuje pacjentów:


 • od 18. roku życia
 • chorych przewlekle
 • leczonych w placówkach POZKim jest koordynator?


Piecze nad sprawną realizacją różnych świadczeń zdrowotnych sprawuje koordynator. Jakie są jego zadania?

 • monitorowanie obiegu dokumentacji medycznej pacjenta, nadzór nad jej kompletnością
 • ustalenie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną podczas procesu leczenia


Opieka koordynowana prowadzona jest przez lekarza POZ w ramach NFZ — pacjent nie ponosi kosztów świadczenia.Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200