Opieka koordynowana w ramach ścieżki nefrologicznej

Celem opieki koordynowanej w ramach ścieżki nefrologicznej jest zapewnienie pacjentowi choremu na przewlekłą chorobę nerek — kompletnej diagnostyki i terapii. Cały proces leczenia jest nadzorowany i organizowany przez lekarza, bądź pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. Najważniejszym elementem opieki koordynowanej jest IPOM, czyli Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który zawiera szczegółowo rozpisany plan badań oraz wizyt.Porada wstępna


Porada wstępna jest dedykowana pacjentom z podejrzeniem choroby przewlekłej. Konsultacja lekarska ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie wstępnego rozpoznania choroby nefrologicznej. Lista chorób nefrologicznych objętych opieką koordynowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

 • przewlekła choroba nerek

W przypadku zdiagnozowania choroby przewlekłej pacjent jest objęty opieką koordynowaną.Wizyta kompleksowa


Taka wizyta to coroczna ocena stanu zdrowia pacjenta chorego na przewlekłą chorobę nerek. Wizyta kompleksowa obejmuje:

 • wywiad lekarski
 • badania przedmiotowe
 • analiza wyników badań i stosowanego leczenia
 • zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych
 • opracowanie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM)Badania i konsultacje w ramach ścieżki nefrologicznej


 • badania diagnostyczne UACR (albumina/kreatynina w moczu)
 • konsultacja lekarska ze specjalistą w dziedzinie nefrologii
 • porada edukacyjna — do 6 porad rocznie
 • porada dietetyczna — do 3 porad rocznie


Opieka koordynowana prowadzona jest przez lekarza POZ w ramach NFZ - pacjent nie ponosi kosztów świadczenia. Do programu mogą zgłaszać się pacjenci od 18. roku życia.Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200

Celem opieki koordynowanej w ramach ścieżki nefrologicznej jest zapewnienie pacjentowi choremu na przewlekłą chorobę nerek — kompletnej diagnostyki i terapii. Cały proces leczenia jest nadzorowany i organizowany przez lekarza, bądź pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. Najważniejszym elementem opieki koordynowanej jest IPOM, czyli Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który zawiera szczegółowo rozpisany plan badań oraz wizyt.Porada wstępna


Porada wstępna jest dedykowana pacjentom z podejrzeniem choroby przewlekłej. Konsultacja lekarska ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie wstępnego rozpoznania choroby nefrologicznej. Lista chorób nefrologicznych objętych opieką koordynowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

 • przewlekła choroba nerek

W przypadku zdiagnozowania choroby przewlekłej pacjent jest objęty opieką koordynowaną.Wizyta kompleksowa


Taka wizyta to coroczna ocena stanu zdrowia pacjenta chorego na przewlekłą chorobę nerek. Wizyta kompleksowa obejmuje:

 • wywiad lekarski
 • badania przedmiotowe
 • analiza wyników badań i stosowanego leczenia
 • zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych
 • opracowanie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM)Badania i konsultacje w ramach ścieżki nefrologicznej


 • badania diagnostyczne UACR (albumina/kreatynina w moczu)
 • konsultacja lekarska ze specjalistą w dziedzinie nefrologii
 • porada edukacyjna — do 6 porad rocznie
 • porada dietetyczna — do 3 porad rocznie


Opieka koordynowana prowadzona jest przez lekarza POZ w ramach NFZ - pacjent nie ponosi kosztów świadczenia. Do programu mogą zgłaszać się pacjenci od 18. roku życia.Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200