Opieka domowa nad pacjentem wentylowanym mechanicznie

Długoterminowa Opieka Domowa dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie to świadczenia udzielane pacjentom z niewydolnością oddechową, wymagającym ciągłej lub okresowej terapii oddechowej za pomocą respiratora oraz stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, lecz niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, świadczenia wentylacji mechanicznej: inwazyjnej (prowadzonej przez rurkę tracheotomijną), nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski lub hełmy). Największą zaletą wentylacji w domu jest komfort chorego, taka forma wentylacji pozwala mu uczestniczyć w domowych i też zawodowych obowiązkach, a także wpływa pozytywnie na samopoczucie i jakość życia pacjenta.

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres usług


Pacjent wentylowany mechanicznie otrzymuje specjalistyczną aparaturę, niezbędną do realizacji świadczenia.

Wskazania


  • pacjenci wymagający ciągłej lub okresowej terapii oddechowej za pomocą respiratora
  • pacjenci wymagający stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji,
  • pacjenci niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej

Personel medyczny


Opiekę medyczną sprawuje zespół wentylacyjny w składzie:

  • lekarz anestezjolog
  • pielęgniarka anestezjologiczna
  • fizjoterapeuta

Kontakt


Jesteś zainteresowany – skontaktuj się z nami: 32 420 29 36

↓