Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Świadczenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Centrum Medycznym BetaMed przeznaczony jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Świadczenia takie obejmują również edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Podstawowy zakres usług

 • zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym z łazienką
 • wyżywienie – 5 posiłków dziennie
 • opiekę dietetyka
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • opiekę lekarską
 • opiekę psychologów
 • terapię logopedyczną
 • terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia
 • edukację zdrowotną
Wskazania

Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych

Czas trwania pobytu

Pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może wypisać pacjenta na własne życzenie.

Dodatkowe udogodnienia i atrakcje

 • Ogród na terenie BetaMed dla pacjentów i ich rodzin
 • Kościółek (w każdą niedzielę odbywają się msze, a codziennie jest możliwość przyjęcia komunii świętej)
 • Indywidualna rehabilitacja, dobrana do potrzeb pacjenta
 • Spotkania/wykłady o tematyce zdrowotnej
 • Występy muzyczne oraz teatralne
Dokumenty

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym - POBIERZ.

Zadzwoń:

📱 515 546 724

Zadzwoń:

📱 515 546 724