Rehabilitacja Lecznicza w warunkach ambulatoryjnych

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, pacjent może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


NFZ finansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.


Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować się w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.


Zadzwoń i umów wizytę:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, pacjent może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


NFZ finansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.


Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować się w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.


Zadzwoń i umów wizytę:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200