Położna

Czy wiedzieliście, że w naszej placówce w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej możecie skorzystać z opieki położnej rodzinnej?Kim jest położna POZ?

Położna środowiskowa opiekuje się kobietą na każdym etapie jej życia, więc gdy potrzebujesz porozmawiać o „kobiecych” sprawach, możesz skorzystać z jej wsparcia. Najczęściej kobiety zgłaszają się do położnej środowiskowej w okresie okołoporodowym. Już od 21 tygodnia ciąży mogą pozostawać pod jej opieką, skorzystać ze wsparcia i wiedzy w łagodzeniu dolegliwości związanych z ciążą, procesie przygotowania do porodu oraz macierzyństwa. Później położna kontynuuje opiekę nad mamą oraz nowonarodzonym dzieckiem w trakcie tzw. wizyt patronażowych.
Wizyty patronażowe to wizyty domowe, w trakcie których położna kontroluje stan mamy i dziecka, odpowiada na wątpliwości rodziców oraz prowadzi instruktaż odnośnie opieki nad noworodkiem, karmienia i samoopieki po porodzie. Obejmuje ona pieczę nad mamą i dzieckiem przez pierwsze dwa miesiące życia dziecka.

Jak wygląda wizyta patronażowa?

W trakcie pierwszych dwóch miesięcy życia dziecka opiekę nad nim i jego mamą sprawuje położna środowiskowa. W tym okresie odbywają się wizyty domowe. Wizyta taka obejmuje ocenę stanu dziecka, między innymi kontrolę masy ciała, ocenę żółtaczki noworodkowej, odruchów noworodkowych, zmian skórnych, stanu kikuta pępowiny oraz wiele innych. Położna w trakcie patronażu ocenia również przebieg połogu u mamy, między innymi kontroluje krwawienie, obkurczanie macicy, stan rany w obrębie krocza lub po cięciu cesarskim oraz przebieg laktacji. Jeżeli cokolwiek ją niepokoi, kieruje mamę lub dziecko do lekarza. Poza obserwacją stanu zdrowia tej dwójki pacjentów położna udziela wsparcia rodzicom w opiece nad noworodkiem oraz karmieniu piersią czy butelką. Przychodzi do domu, by odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Można ją poprosić o instruktaż kąpieli, karmienia, noszenia noworodka czy innych procedur higienicznych u małego człowieka.


Dlaczego warto skorzystać z opieki położnej środowiskowej po porodzie?

Pojawienie się na świecie noworodka to ogromna zmiana dla każdej rodziny, niezależnie czy dwu, trzy czy wielodzietnej. Nowy członek rodziny przynosi dużą dawkę radości, ale zawsze też trochę zamieszania. Naturalne jest to, że w związku z jego przyjściem na świat pojawia się w wiele pytań i wątpliwości w głowach świeżo upieczonych rodziców. Pojawienie się nowego członka rodziny jest zawsze nowym początkiem dla rodziców jak i całej rodziny. Bardzo dużym wsparciem w tych pierwszych tygodniach jest opieka położnej rodzinnej. Jej główną rolą jest ochrona zdrowia. Świadomość, że ktoś zaufany i z wykształceniem medycznym przyjdzie i skontroluje, bardzo często przynosi poczucie spokoju oraz bezpieczeństwa rodzicom. Jednak opieka położnej to nie tylko ocena stanu zdrowia, ale również wsparcie oraz źródło cennej wiedzy i wskazówek. W przypadku pojawienia się pierwszego dziecka rodzice zawsze mają mnóstwo pytań, a położna może nam na te pytania odpowiedzieć. W przypadku kolejnych dzieci wątpliwości i pytania też mogą się pojawiać, bo każdy poród jest inny, a dziecko może zachowywać się lub reagować inaczej. Położna jest również otwarta, by nieść zachętę czy pocieszenie, kiedy wasze emocje tego potrzebują.

Kontakt do Położnej

📱 573 159 668