Opieka koordynowana w ramach ścieżki kardiologicznej

Celem opieki koordynowanej w ramach ścieżki kardiologicznej jest zapewnienie pacjentowi choremu przewlekle kompletnej diagnostyki i terapii kardiologicznej. Cały proces leczenia jest nadzorowany i organizowany przez lekarza, bądź pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. Najważniejszym elementem opieki koordynowanej jest IPOM, czyli Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który zawiera szczegółowo rozpisany plan badań oraz wizyt.Porada wstępna


Porada wstępna jest dedykowana pacjentom z podejrzeniem choroby przewlekłej. Konsultacja lekarska ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie wstępnego rozpoznania choroby kardiologicznej. Lista chorób kardiologicznych objętych opieką koordynowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • migotanie przedsionków

W przypadku zdiagnozowania choroby przewlekłej pacjent jest objęty opieką koordynowaną.Wizyta kompleksowa


Taka wizyta to coroczna ocena stanu zdrowia pacjenta chorego na niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze lub migotanie przedsionków. Wizyta kompleksowa obejmuje:

 • wywiad lekarski
 • badania przedmiotowe
 • analiza wyników badań i stosowanego leczenia
 • zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych
 • opracowanie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM)Badania i konsultacje w ramach ścieżki kardiologicznej


 • próba wysiłkowa EKG
 • holter EKG 24
 • holter EKG 48
 • holter EKG 72
 • holter RR (ciśnieniowy)
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń krwionośnych dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • stężenie BNP
 • stężenie albumin w moczu (albuminuria)
 • wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (UACR)
 • konsultacja lekarska ze specjalistą w dziedzinie kardiologii
 • porada edukacyjna — do 6 porad rocznie
 • porada dietetyczna — do 3 porad rocznie
 • tomografia komputerowa tętnic wieńcowych


Opieka koordynowana prowadzona jest przez lekarza POZ w ramach NFZ - pacjent nie ponosi kosztów świadczenia. Do programu mogą zgłaszać się pacjenci od 18. roku życia.Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200

Celem opieki koordynowanej w ramach ścieżki kardiologicznej jest zapewnienie pacjentowi choremu przewlekle kompletnej diagnostyki i terapii kardiologicznej. Cały proces leczenia jest nadzorowany i organizowany przez lekarza, bądź pielęgniarkę we współpracy z koordynatorem. Najważniejszym elementem opieki koordynowanej jest IPOM, czyli Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który zawiera szczegółowo rozpisany plan badań oraz wizyt.Porada wstępna


Porada wstępna jest dedykowana pacjentom z podejrzeniem choroby przewlekłej. Konsultacja lekarska ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie wstępnego rozpoznania choroby kardiologicznej. Lista chorób kardiologicznych objętych opieką koordynowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • migotanie przedsionków

W przypadku zdiagnozowania choroby przewlekłej pacjent jest objęty opieką koordynowaną.Wizyta kompleksowa


Taka wizyta to coroczna ocena stanu zdrowia pacjenta chorego na niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze lub migotanie przedsionków. Wizyta kompleksowa obejmuje:

 • wywiad lekarski
 • badania przedmiotowe
 • analiza wyników badań i stosowanego leczenia
 • zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych
 • opracowanie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM)Badania i konsultacje w ramach ścieżki kardiologicznej


 • próba wysiłkowa EKG
 • holter EKG 24
 • holter EKG 48
 • holter EKG 72
 • holter RR (ciśnieniowy)
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń krwionośnych dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • stężenie BNP
 • stężenie albumin w moczu (albuminuria)
 • wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (UACR)
 • konsultacja lekarska ze specjalistą w dziedzinie kardiologii
 • porada edukacyjna — do 6 porad rocznie
 • porada dietetyczna — do 3 porad rocznie
 • tomografia komputerowa tętnic wieńcowych


Opieka koordynowana prowadzona jest przez lekarza POZ w ramach NFZ - pacjent nie ponosi kosztów świadczenia. Do programu mogą zgłaszać się pacjenci od 18. roku życia.Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200