Praktyki studenckie i zawodowe w BetaMed!

Poszukujesz miejsca w którym możesz odbyć praktyki?

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 32 420 29 56

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

lub wypełnij formularz zgłoszeniowy


Jesteś studentem pielęgniarstwa lub fizjoterapii albo słuchaczem na kierunku opiekun medyczny?

Poszukujesz miejsca w którym rozwiniesz swoje umiejętności i kompetencje zawodowe?

Zapraszamy Cię do odbycia praktyki zawodowej w naszej firmie. BetaMed S.A. to największa firma medyczna w Polsce, świadcząca usługi opieki długoterminowej w domu pacjenta oraz w placówce stacjonarnej w Chorzowie. Praktyki odbywać się będą na oddziałach dla osób przewlekle chorych i wentylowanych mechanicznie, pod okiem wykwalifikowanego personelu w BetaMed Medical Active Care w Chorzowie przy ulicy Racławickiej 20A.

Zachęcamy do przesłania swojego CV za pomocą formularza zgłoszeniowego na naszej stronie lub bezpośrednio na adres e-mail: praktyki@betamed.pl


Dla kogo?

  • studentów pielęgniarstwa,

  • studentów fizjoterapii,

  • słuchaczy na kierunku opiekun medyczny.Gdzie?Co zyskujesz?

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze,

  • praktyczne działanie w gronie doświadczonego personelu,

  • rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych.Wymagane dokumenty:

  • podanie o odbycie praktyk zawierające: daty odbycia praktyki, nazwę uczelni/szkoły, ilość godzin,

  • kserokopia ubezpieczenia OC i NNW,

  • kserokopia książeczki bądź orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

  • umowa z uczelni/szkoły.Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!