Profilaktyka 40 Plus

Program Porfilaktyka 40 plus | BetaMed

W Centrum Medycznym BetaMed S.A. realizujemy program pilotażowy Profilaktyka 40 Plus, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Krótki opis programu:

Program Profilaktyka 40 Plus to świadczenie, którego celem jest wykonanie profilaktycznych badań w zakresie najczęściej występujących schorzeń zdrowotnych wśród mieszkańców Rzeczpospolitej Polski. Skutkiem epidemii jest obniżona aktywność fizyczna i wzmożony stres, które zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, w tym chorób metabolicznych i chorób układu krążenia. Profilaktyczne badania pozwolą na obniżenie prawdopodobieństwa zachorowań oraz skuteczniejsze leczenie w ramach wcześniej wykrytych problemów zdrowotnych.

Głównym celem programu jest wczesne wykrycie choroby oraz obniżenie ryzyka nieskutecznego leczenia, które może być spowodowane zbyt późną diagnozą.


Co wchodzi w pakiet badań:

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • ocena miarowości rytmu serc

Kto może skorzystać z programu:

 • osoby, które w roku realizacji ukończą lub ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest tylko rok urodzenia)
 • osoby, które nie korzystały wcześniej ze świadczeń w ramach tego programu

Jak zgłosić się do programu:

Jeśli chcesz przystąpić do programu wypełnij kwestionariusz za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię Domowej Opieki Medycznej (DOM). Ankieta pozwala wskazać konkretne badania profilaktyczne dopasowane do Twojego stanu zdrowia. Po wypełnieniu ankiety, otrzymasz skierowanie na badania z którym należy zgłosić się do naszej placówki. Na badanie możesz umówić się telefonicznie lub osobiście w naszej Rejestracji.


Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -10:00

(na badania należy przyjść na czczo)


Więcej informacji na temat programu czy aktualności dotyczących badań znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz na portalu Gov.pl