Profilaktyka 40 Plus

Program Porfilaktyka 40 plus | BetaMed

W Centrum Medycznym BetaMed S.A. realizujemy program pilotażowy Profilaktyka 40 Plus, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Krótki opis programu:

Program Profilaktyka 40 Plus to świadczenie, którego celem jest wykonanie profilaktycznych badań w zakresie najczęściej występujących schorzeń zdrowotnych wśród mieszkańców Rzeczpospolitej Polski. Skutkiem epidemii jest obniżona aktywność fizyczna i wzmożony stres, które zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, w tym chorób metabolicznych i chorób układu krążenia. Profilaktyczne badania pozwolą na obniżenie prawdopodobieństwa zachorowań oraz skuteczniejsze leczenie w ramach wcześniej wykrytych problemów zdrowotnych.

Głównym celem programu jest wczesne wykrycie choroby oraz obniżenie ryzyka nieskutecznego leczenia, które może być spowodowane zbyt późną diagnozą.


Co wchodzi w pakiet badań:

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • ocena miarowości rytmu serc

Kto może skorzystać z programu:

 • osoby, które w roku realizacji ukończą lub ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest tylko rok urodzenia)
 • osoby, które nie korzystały wcześniej ze świadczeń w ramach tego programu

Jak zgłosić się do programu:

Jeśli chcesz przystąpić do programu wypełnij kwestionariusz za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię Domowej Opieki Medycznej (DOM) ☎️ +48 800 100 101 w godzinach 8.00-18.00. Ankieta pozwala wskazać konkretne badania profilaktyczne dopasowane do Twojego stanu zdrowia. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz skierowanie na badania, z którym należy zgłosić się do naszej placówki. Badanie wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie lub osobiście w Naszej Rejestracji.

☎️ 32 708 76 32

Badania wykonywane są w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00.

(na badania należy przyjść na czczo)


Więcej informacji na temat programu czy aktualności dotyczących badań znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz na portalu Gov.pl