Kącik edukacyjny dla pacjenta z Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej


Czym jest Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa?


To forma świadczenia zdrowotnego, w ramach którego pielęgniarka zapewnia kompleksową opiekę długoterminową pacjentom w warunkach domowych. Opieka w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym, pozwala na komfortową kontynuację leczenia pacjenta, usprawnienie ruchowe, wsparcie opiekuńczo — pielęgnacyjne, i edukację zdrowotną w znanym i przyjaznym mu otoczeniu.

Świadczenie to jest w pełni finansowane w ramach NFZ.Kto może skorzystać?

Z Opieki Długoterminowej Domowej może skorzystać pacjent, który:

 • jest obłożnie i przewlekle chory oraz nie wymaga hospitalizacji
 • otrzymał 40 punktów lub mniej w skali Barthel
 • nie jest w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzysta równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)Jakie są wymagane dokumenty do uzyskania świadczenia?
 

W celu uzyskania świadczenia domowej opieki długoterminowej wymagane są dwa dokumenty:

 
 • karta oceny stanu pacjenta według skali Barthel – dokument ten można otrzymać od pielęgniarki i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którzy posiadają umowę z NFZ. Z kolei, w przypadku, gdy pacjent przebywa w szpitalu, kartę oceny wystawia lekarz prowadzący i pielęgniarka.
 • skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przeprowadzonej wcześniej kwalifikacji pacjenta do tego świadczenia.

Powyższe dokumenty w oryginale należy dostarczyć do placówki, w której pacjent zostanie objęty opieką.Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia:

Instrukcja wypełniania dokumentów
Karta kwalifikacji pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej
Skierowanie lekarskie
Dane do kontaktu

Co to jest skala Barthel?

 

Skala Barthel to narzędzie, które pozwala ocenić funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym. Dzięki tej skali można ocenić zdolność pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak mycie się, spożywanie posiłków, ubieranie się, chodzenie czy korzystanie z toalety. Każda z tych czynności jest oceniana punktami, których suma daje obraz samodzielności pacjenta.Korzyści dla pacjenta w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej

 • komfort i spokój w domowym otoczeniu — pacjent może uczestniczyć w życiu domowym co daje mu bezpieczeństwo i poczucie przynależności
 • opieka personalizowana — opieka domowa umożliwia dostosowanie planu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • zwiększone wsparcie rodziny — opieka domowa integruje rodzinę pacjenta w proces leczenia i zdrowienia
 • unikanie stresu związanego z przemieszczaniem się — opieka domowa ogranicza stres związany z podróżą oraz czyni leczenie bardziej dostępnym i wygodnym
 • indywidualna uwaga i większa kontrola — dzięki opiece domowej pacjenci otrzymują indywidualną uwagę i opiekę ze strony profesjonalnych opiekunów zdrowia
 • zapobieganie infekcjom szpitalnym — pozostając w swoim domu, chorzy są mniej narażeni na kontakt z groźnymi patogenami, co sprzyja szybszej rekonwalescencji i lepszemu ogólnemu zdrowiu