Pomoc w nagłych przypadkach

W ramach prowadzonej działalności oferujemy szereg prywatnych usług medycznych realizowanych w domu pacjenta. Nasz zespół składa się z doświadczonych w pracy na oddziałach szpitalnych pielęgniarek i położnych oraz profesjonalnych opiekunów i fizjoterapeutów. Posiadają oni najwyższe kwalifikacje do świadczenia usług medycznych.

Usługi pielęgniarskie

Świadczymy usługi pielęgniarskie w domu pacjenta, w atmosferze spokoju i w otoczeniu najbliższej rodziny. Tym samym stres związany z zabiegami medycznymi, wizytami w przychodniach czy czekaniem w kolejkach jest zredukowany do minimum, a pacjent w komfortowych warunkach ogniska domowego wraca do sił i zdrowia.

Usługi opiekuńcze

Usługi realizowane są w domu klienta i obejmują pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które przejściowo lub na stałe wymagają pomocy osób trzecich, w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

Usługi rehabilitacyjne

Dopełnieniem procesu leczenia jest rehabilitacja lecznicza i usprawniająca. Celem tych ćwiczeń jest jak najszybsze dojście do uprzedniej sprawności fizycznej oraz utrzymanie kondycji pacjenta i jej poprawa.

Usługi położnicze

Sprawujemy opiekę położniczą nad kobietą w okresie połogu oraz noworodkiem i niemowlęciem. Porady pielęgnacyjne mogą być również połączone z poradami laktacyjnymi.

Kontakt

Jesteś zainteresowany – skontaktuj się z nami: 515 546 724