Zmiana administratora danych osobowych


Informujemy, że od dnia 24 października 2023 r. administratorem danych osobowych pacjentów korzystających z usług domowej wentylacji mechanicznej na terenie województwa małopolskiego świadczonych przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach jest spółka Magnus Opieka Domowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001061355, identyfikująca się numerami NIP: 6272787690, REGON: 526755820 (dalej: Spółka).

Zmiana administratora danych osobowych jest wynikiem podziału przez wydzielenie ze spółki BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach, adres ul. Barbary 21, adres do doręczeń ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703 (dotychczasowego administratora danych osobowych) części jej aktywów oraz pasywów na rzecz Spółki obejmujących m.in. świadczenie usług domowej wentylacji mechanicznej na terenie województwa małopolskiego. W konsekwencji Spółka nabyła ogół praw i obowiązków związanych z tą częścią działalności. Informujemy, że w związku z ww. podziałem BetaMed S.A. zmianie nie uległy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych ani korzystania z świadczonych usług.

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z Informacją na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych.