Dokumenty dla pacjenta

ZOL


W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:


  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Druk wniosku: wyrażenie zgody sądu na umieszczenie i leczenie w ZOL
Skierowanie do ZOL
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Skala Barthela
Wniosek o przyjęcie do ZOL
ZOL oświadczenie o dochodach (pacjent)
ZOL oświadczenie o dochodach (opiekun prawny)
Oświadczenie o przechowywaniu kserokopii dokumentacji
Jak uzyskać informacje na temat stanu zdrowia pacjenta ZOL
ZOL Wentylacja Mechaniczna Osoby DorosłeW przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wszystkich dokumentów:Druk wniosku: wyrażenie zgody sądu na umieszczenie i leczenie w ZOL
Skierowanie do ZOL - wentylacja mechaniczna
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Karta oceny pacjenta - Skala Barthela
ZOL - karta kwalifikacji pacjenta
Wniosek o przyjęcie - ZOL
ZOL oświadczenie o dochodach (pacjent)
ZOL oświadczenie o dochodach (opiekun prawny)
Oświadczenie o przechowywaniu kserokopii dokumentacji
Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego
ZOL Wentylacja Mechaniczna Dzieci i MłodzieżyW przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wszystkich dokumentów:Kryteria kwalifikacji
Wniosek o przyjęcie pacjenta
Skierowanie do przyjęcia pacjenta
Wywiad pielęgniarski z zaświadczeniem lekarskim
Wniosek o wydanie skierowania do ZOLu
Karta oceny pacjenta – Skala Barthel
Kwalifikacja pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych
Karta kwalifikacji kontynuacji do żywienia
Oświadczenie o dochodach (wypełnia opiekun prawny)
Oświdczenie woli o przejęciu zobowiązań
Oświadczenie - przechowywanie dokumentacji medycznej