ZOL dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce, BetaMed MAC zapewnia świadczenie w przedmiotowym zakresie dla dzieci i młodzieży, na podstawie umowy zawartej z NFZ. Na naszym oddziale zapewniamy opiekę dzieciom z całej Polski.

Nasz wykwalifikowany personel, stara się zapewnić małym pacjentom warunki zbliżone do domowych, wkładając całe swoje serce w opiekę nad nimi. Przytulne pokoje, w których przebywają mali pacjenci, mieszczą się w nowoczesnych przestrzeniach, bez barier architektonicznych, przez co stwarzamy dzieciom bezpieczne warunki do dalszego życia.

Podstawowy zakres usług


 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką
 • żywienie dojelitowe lub pozajelitowe (w zależności od wskazań)
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • opiekę lekarską (anestezjologiczną, pediatryczną)
 • opiekę psychologów
 • terapię logopedyczną
 • terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia
 • rehabilitację
 • specjalistyczny sprzęt, m.in. respirator, ssak, pulsoksymetr

Wskazania


 • pacjenci wymagający ciągłej lub okresowej terapii oddechowej za pomocą respiratora
 • pacjenci wymagający stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji

Czas trwania pobytu


  Pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może wypisać pacjenta na własne życzenie.

Dodatkowe udogodnienia i atrakcje


 • Ogród na terenie BetaMed MAC dla pacjentów i ich rodzin
 • Kościółek (w każdą niedzielę odbywają się msze, a codziennie jest możliwość przyjęcia komunii świętej)

Dokumenty

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wszystkich dokumentów:Kryteria kwalifikacji
Wniosek o przyjęcie pacjenta
Skierowanie do przyjęcia pacjenta
Wywiad pielęgniarski
Zaświadczenie lekarskie
Karta oceny pacjenta – Skala Barthel
Karta kwalifikacji do wentylacji mechanicznej
Karta kwalifikacji kontynuacji do żywienia
Oświadczenie o dochodach (wypełnia opiekun prawny)
Oświadczenie woli o przejęcia zobowiązań
Oświadczenie - przechowywanie dokumentacji medycznej

Kontakt
↓