Próba Valsalvy co to?

próba valsalvy

Próbę Valsalvy stosuje się w różnych dziedzinach medycyny — laryngologii, kardiologii, okulistyce lub stomatologii. Autorem manewru Valsalvy jest włoski lekarz, anatom i pionier badań dotyczących apartu słuchowego — Antonia Marii Valsalvy.

 

Jeśli dostrzegasz u siebie jakieś niepokojące dolegliwości, które rozwiąże Próba Valsalvy,
umów się na wizytę
do naszego Laryngologa w Centrum Medycznym BetaMed
☎  32 420 29 00 .

 

Na czym polega próba Valsalvy?

Próba Valsalvy (inaczej manewr Valsalvy) ma zastosowanie w medycynie w celu podniesienia ciśnienia w klatce piersiowej. Aby ta próba wyszła, pacjent musi wykonać wydech przy zamkniętej głośni. Głośnia to istotny element krtani, tworzony m.in. przez struny głosowe. Najlepiej wyobrazić sobie manewr Valsalvy jako próbę wydmuchiwania powietrza z płuc w zamkniętą pięść.

 

Jak wykonać próbę Valsalvy?

Próbę wykonuje się w pozycji siedzącej i z lekkim pochyleniem ciała. Pacjent musi wykonać głęboki wdech, a później podejmuje próbę wdychania nabranego powietrza przy zatkanym nosie i zamkniętych ustach. Próba Valsalvy przypomina wówczas parcie — to jedna z metod, jakie można zastosować. Próba Valsalvy może być przeprowadzona za pomocą specjalistycznego urządzenia — manometru. W manometr pacjent wydmuchuje powietrze w specjalny ustnik. Manewr wykonuje się czasem za pomocą strzykawki. Pacjent dmucha w strzykawkę, której tłok jest zamknięty i stara się go przesunąć wydychanym powietrzem. Próba Valsalvy umożliwia zwolnienie akcji serca i opanowanie zaburzenia rytmu.

 

Wskazania do wykonania próby Valsalvy

Manewr Valsalvy jest stosowany w wielu dziedzinach medycyny, o których piszemy dalej w artykule. Lekarz może zdecydować o jego przeprowadzeniu w przypadku:

 • osłuchiwania niektórych szmerów serca
 • diagnostyki zastoinowej niewydolności serca i choroby niedokrwiennej serca
 • diagnostyki i leczenia niektórych zaburzeń rytmu serca
 • wykonania USG jąder i moszny
 • oceny drożności trąbki słuchowej — tzw. trąbka Eustachiusza
 • badania pacjentów skarżących się na nietrzymanie moczu

 

Zastosowanie próby Valsalvy

Jak już wspomnieliśmy, próba Valsalvy znajduje swoje zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny. O jakie chodzi?

Kardiologia — próba Valsalvy jest stosowana w ocenie układu krążenia.

 • ocena reakcji serca na zmiany objętości krwi
 • wykrywanie zaburzeń rytmu serca
 • ocena obecności przepukliny przegrody międzyprzedsionkowej

Laryngologia — w tej dziedzinie manewr Valsalvy ma ocenić funkcję strun głosowych i zdiagnozować pewne zaburzenia głosu.

 • ocena zaburzeń fonacji
 • ocena niewydolności sznurów głosowych
 • ocena zaburzeń zamknięcia głośni

Neurologia — test Valsalvy w tej dziedzinie służy do oceny funkcji i schorzeń neurologicznych.

 • ocena zaburzeń dysautonomii
 • badanie nerwów czaszkowych
 • ocena zaburzeń układu oddechowego

Urologia — manewr Valsalvy w urologii stosuje się do oceny funkcji pęcherza moczowego i układu moczowo-płciowego.

 • ocena niewydolności zwieracza cewki moczowej
 • ocena obecności i stopnia występowania wypadania narządów miednicy
 • ocena refluksu moczu

Stomatologia — manewr Valsalvy używamy także w stomatologii, w specyficznych przypadkach i zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.

 • ocena przepływu powietrza przez drogi oddechowe
 • ocena funkcji zastawki Eustachiusza
 • ocena wpływu próżni ustnej na protezy

Okulistyka — tutaj próba Valsalvy jest stosowana najrzadziej, ale można nią się posłużyć do oceny ciśnienia wewnątrz oka.

 • zdiagnozowanie jaskry
 • ocena przepływu krwi w tętnicy centralnej siatkówki

 

Serce, a próba Valsalvy

Podczas wykonywania tego manewru dochodzi do różnych następujących po sobie zmian w układzie krążenia, które podzielono na cztery fazy.

W pierwszym etapie mamy podwyższone ciśnienie w klatce piersiowej, a tam dochodzi do zwiększenia objętości krwi wypompowanej przez serce do naczyń krwionośnych. Tu także ma miejsce wzrost ciśnienia tętniczego — skurczowe i rozkurczowe.

Drugi etap próby polega na przyspieszeniu akcji serca i stopniowego spadku ilości krwi wydostającej się podczas skurczu serca do naczyń krwionośnych.

Podczas trzeciego etapu mamy do czynienia najpierw ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i wzrostem ilości uderzeń serca na minutę. Później możemy zaobserwować wzrost ilości krwi, która dostaje się z lewej komory serca podczas jego skurczu serca do naczyń krwionośnych.

Ostatni etap występuje tuż po zakończeniu natężonego wydechu przez pacjenta i obejmuje chwilowy wzrost ciśnienia tętniczego oraz zwolnienie akcji serca. Na samym końcu normują się wszystkie parametry układu sercowo-naczyniowego.

 

Jądra — manewr Valsalvy

Dzięki próbie Valsalvy — lekarz urologii jest w stanie stwierdzić występowanie tzw. tłoczni brzusznej, czyli zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej. Fakt ten później wykorzystuje urolog przy badaniu pacjenta w przypadku podejrzenia m.in. przepukliny pachwinowej lub żylaków powrózka nasiennego. Wtedy specjalista bada pacjenta i wykonuje USG w pozycji leżącej, stojącej lub w trakcie wykonywania próby Valsalvy.

 

Przeciwwskazania — próba Valsalvy

Manewr Valsalvy to jedno z prostszych badań w medycynie, ale zawsze należy wziąć pod uwagę przeciwskazania. Oto one:

 • tętniak aorty lub naczyń mózgu
 • niedawno przebyte operacje — związane z otwarciem klatki piersiowej i jamy brzusznej
 • niedawno przebyty lub obecnie występujący udar mózgu
 • ostry zawał serca
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • żylaki przełyku
 • odma opłucnowa i niewyjaśnione krwioplucie
 • odwarstwienie siatkówki w przeszłości

Skorzystaj z porad z zakresu wiedzy specjalistycznej w sprawie manewru Valsalvy w BetaMed. BetaMed posiada bogatą ofertę lekarzy specjalistów, mowa tutaj o kardiologu, laryngologu i neurologu.

 

Jeśli dostrzegasz u siebie jakieś niepokojące dolegliwości, które rozwiąże Próba Valsalvy,
umów się na wizytę
do naszego Laryngologa w Centrum Medycznym BetaMed
☎  32 420 29 00 .

 

https://gemini.pl/poradnik/artykul/proba-valsalvy-na-czym-polega-wskazania-i-przebieg/

https://www.medonet.pl/zdrowie,proba-valsalvy—wskazania–sposob-wykonania–przeciwwskazania,artykul,1730728.html

https://www.heydoc.pl/proba-valsalvy-co-to-jest-i-jakie-jest-jej-zastosowanie/