Zamówienia

ZAMÓWIENIE 1   [ZAKOŃCZONE]


09.01.2016 r.

Przedmiot zamówienia: Zakup, montaż i szkolenie personelu w zakresie urządzeń medycznych, wymienionych w ogłoszeniu.OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

↓
Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search