Choroby neurologiczne

Układ nerwowy pełni w naszym organizmie bardzo ważną funkcję, przekazuje on sygnały – impulsy nerwowe pomiędzy komórkami nerwowymi. Kieruje on wieloma czynnościami, często bez naszej świadomości, odbiera informacje z otoczenia, a następnie kieruje procesami myślenia i podejmuje decyzje. Układ nerwowy składa się z dwóch części: ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i obwodowego układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy rejestruje i analizuje bodźce, natomiast obwodowy układ nerwowy odpowiedzialny jest za przekazywanie ich między OUN, a strukturami nerwowymi. Choroby neurologiczne są spotykane stosunkowo często i występują zarówno u dzieci, dorosłych jak i seniorów.

 

Przyczyny chorób neurologicznych

Przyczyny często są bardzo zróżnicowane, w wielu przypadkach nie do końca wyjaśnione. Jednym z czynników mogą być zaburzenia czynności układu odpornościowego (stwardnienie rozsiane), a także nieprawidłowe krążenie krwi w strukturach układu nerwowego (udar mózgu). Większość tych chorób jest nabyta, jednak niektóre bywają wadami wrodzonymi. Przyczyną chorób neurologicznych mogą być również infekcje (wirusowe, bakteryjne, grzybicze) oraz zatrucia.

 

Objawy chorób neurologicznych

Objawy tak samo jak przyczyny są bardzo zróżnicowane, do najczęściej występujących należą:

 • zaburzenia koordynacji, równowagi mowy, czucia ( w postaci m.in. niedoczulicy, ale i przeczulicy)
 • zaburzenia pamięci, świadomości
 • dolegliwości ze strony narządów zmysłów (np. zaburzenia widzenia, słuchu czy utrata odczuwania smaku)
 • trudności z koncentracją uwagi
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • ruchy mimowolne (takie jak np. drżenia, pląsawica, mioklonie)
 • osłabienie siły mięśniowej
 • paraliż
 • napady drgawkowe

Choroby neurologiczne mogą prowadzić do objawów, które uznawane są za przejawy chorób psychicznych (omamy, zmiany osobowości, agresja, urojenia).

 

Rodzaje chorób neurologicznych

Wyróżnia się około sześciuset chorób neurologicznych, można podzielić je na kilka rodzajów:

 • genetyczne (rdzeniowy zanik mięśni, przepuklina oponowo – rdzeniowa)
 • naczyniowe (udar mózgu)
 • immunologiczne (stwardnienie rozsiane i zespół Guilliana-Barrego)
 • choroby neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i choroba Creutzfeldta-Jakoba; )
 • infekcyjne (zapalenie opon mózgowych)
 • neuropatie (zespół cieśni nadgarstka)
 • choroby neurologiczne o złożonej etiologii (migreny, klasterowe bóle głowy, padaczka, encefalopatia wątrobowa)

 

Udar mózgu

Udar mózgu jest niepodważalnie najgroźniejszą chorobą neurologiczną. Stwarza realne zagrożenie życia, co za tym idzie jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów, i najczęstszym powodem trwałego kalectwa. Objawia się ogniskowymi lub uogólnionymi zaburzeniami czynności mózgu utrzymującymi się dłużej niż 24h i wymagającymi bezwzględnej hospitalizacji (definicja WHO).

Najczęstsze objawy udaru mózgu:

 • Niedowład lub porażenie połowiczne
 • Połowiczne zaburzenia czucia
 • Zaburzenia mowy i/lub widzenia
 • Zaburzenia równowagi
 • Podwójne widzenie
 • Bóle głowy i zawroty, uczucie wirowania otoczenia, nudności, wymioty

 

Występują różne typu udaru: udar niedokrwienny (ok 85% przypadków) i udar krwotoczny (15% przypadków).

Udar niedokrwienny, czyli tzw. zawał mózgu, występuje na skutek zamknięcia tętnicy przez blaszkę miażdżycową lub materiał zatorowy. Powoduje to zaburzenia przepływu krwi przez daną część mózgu, są to objawy trwające powyżej 24h. Najczęściej przyczyną udaru jest miażdżyca tętnic, która spowodowana jest odkładaniem się cholesterolu w ściankach naczyń krwionośnych.

Udar krwotoczny spowodowany jest przerwaniem ściany naczynia co prowadzi do wylania się krwi bezpośrednio do tkanki nerwowej. Powoduje to zaprzestanie dostarczania tlenu oraz substancji odżywczych do odpowiednich rejonów mózgu. Charakteryzuje się szybkimi i  nagłymi symptomami. Szacuje się, że śmiertelność w przypadku udaru krwotocznego wynosi 50%.

 

W przypadku udaru czas jest na wagę złota. Pierwsza pomoc i hospitalizacja ma ogromne znaczenie. Najważniejsze są pierwsze 4,5h od wystąpienia pierwszych objawów. Hospitalizacja i odpowiednie działanie skutkuje efektywnym leczeniem i ograniczeniem niepełnosprawności.

 

Po przebytym udarze warto jak najszybciej rozpocząć rehabilitację by przyspieszyć powrót do sprawności. W naszym Centrum Medycznym przeszkoleni rehabilitanci pomagają pacjentom wrócić do sił dzięki odpowiedniej terapii. Rehabilitacja neurologiczna to złożone, wielospecjalistyczne postępowanie. Wczesna rehabilitacja jest ważną częścią leczenia w udarze mózgu, stwardnieniu rozsianym, zapaleniu wielokorzeniowo-nerwowym, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, po operacjach guza mózgu, tętniaków oraz po leczeniu operacyjnym dyskopatii.

 

 

Jeśli dostrzegasz u siebie jakieś niepokojące objawy, umów się na wizytę
do naszego Lekarza Neurologa w Centrum Medycznym BetaMed
☎  32 420 29 00 .

 

 

https://zywieniemaznaczenie.pl/choroby-neurologiczne-choroby-ukladu-nerwowego-wplyw-wlasciwego-zywienia-na-stan-zdrowia-chorego/

https://gemini.pl/poradnik/zdrowie/choroby-neurologiczne

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/choroby-neurologiczne-objawy-i-rodzaje-aa-X4ot-bS4V-UvKD.html