Relacje z rówieśnikami i rodzicami – ważny element życia

Uśmiechnięte dziecko w kolorowym pokoju

Lato się skończyło, nastał wrzesień, dzieci wracają do szkoły, wracają też problemy, zarówno w szkole, jak i w domu. Dzisiaj w krótkiej rozmowie z psychologiem chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na relacje dzieci z rodzicami oraz rówieśnikami w kontekście rozpoczynającego się kolejnego roku szkolnego.

Każdy z nas bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że czas powrotu do szkoły, to nie tylko czas trudny dla dzieci, ale również dla ich rodziców. Rodzi się bowiem potrzeba zorganizowania na nowo cyklu dnia, zbudowania poczucia wartości dziecka wkraczającego w szkolny świat, jak również zaufania do siebie, własnego dziecka, nauczycieli czy rówieśników.

 

W naszej placówce Centrum Medycznego BetaMed działa Poradnia Psychologiczna.
Masz pytania? Zadzwoń i umów się na wizytę.
☎  32 420 29 00 .

 

Proszę powiedzieć, jak u progu nowego etapu życia, którym jest pójście dziecka do szkoły ważne są relacje w rodzinie?

Prawidłowe relacje między dziećmi, a ich rodzicami, to priorytet i od tego zależy poczucie wartości dziecka. Niebywałą rolę odgrywa zaufanie na wielu płaszczyznach. Zaufanie do siebie nawzajem i zaufanie do nauczycieli, którym pod opiekę oddajemy swoje dziecko.

Rolą rodziców jest też opanowanie umiejętności prawidłowego sposobu zwracania dzieciom uwagi. Często bowiem zdarza się tak, że dzieci mylnie interpretują uwagi ze strony rodziców i staje się to zarzewiem konfliktu między nimi, a nie o to tutaj chodzi — zwracanie dzieciom uwagi, korygowanie ich zachowania ma za zadanie wychowanie człowieka, który w przyszłości będzie miał poczucie własnej wartości i odważnie czerpał z tego, co oferuje mu świat.

Nie należy zatem reagować przesadnie ani też narzucać się dziecku ze swoimi radami. Tym samym nie próbować samemu rozwiązać powstałych problemów, konfliktów. Trzeba pozwolić dziecku nauczyć się samemu odnaleźć w sytuacji i pozwolić działać, również uczyć się na błędach.

 

A co jest przyczyną konfliktów między rówieśnikami? Jak rodzice powinni zachowywać się w takich sytuacjach?

Konflikty między rówieśnikami zwłaszcza w szkole są powszechne i zazwyczaj nieuniknione. Konflikty między dziećmi, to przeważnie pokaz siły oraz chęć zdobycia uznania wśród rówieśników. Niektóre mogą być również w niezamierzony sposób wywoływane przez nauczyciela. Na przykład poprzez sposób traktowania poszczególnych uczniów, rodzi się wówczas w dzieciach poczucie niesprawiedliwości, które może stać się zarzewiem konfliktu. Pamiętać należy o tym, że konflikty nie mogą zostać nierozwiązane
i tutaj ogromną rolę odgrywają rodzice.

Konflikty nierozwiązane, pozostawione same sobie mogą bowiem wpłynąć na obniżenie poczucia wartości dzieci, pogorszenie się jego wyników w nauce a w konsekwencji przerodzić się w niechęć do szkoły, rówieśników, a nawet doprowadzić do powstania stanów depresyjnych. Rodzice nie mogą zignorować i zlekceważyć problemów dzieci,
a także z góry zakładać, że dziecko jest ofiarą konfliktu lub bezpośrednio się do niego przyczyniło. Trzeba wysłuchać, porozmawiać, postarać się wytłumaczyć i wspólnie zastanowić się, jak rozwiązać konfliktową sytuację. Rodzic nie może też być sędzią i patrzeć na dziecko z góry. Ignorowanie bowiem problemów dzieci obniża ich poczucie własnej wartości.

 

Jak w takim razie radzić sobie ze stresem, który pojawia się wraz z pójściem dziecka do szkoły?

Przede wszystkim rodzice muszą zaszczepić w swoich dzieciach asertywność i świadomość, że są wartościowymi osobami. Stres może generować tutaj wiele sytuacji, zarówno w kontekście dorosłych, jak i dzieci. I zazwyczaj nie chodzi tylko o szkołę, choć w głównej mierze, to ona jest przyczyną stresu. Dzieci bowiem stresują się samym pójściem do szkoły. Młodzież np. zbliżającą się maturą albo być może skończył się pewien etap i nastąpiła zmiana szkoły, a tym samym otoczenia.

Może być też tak, że nie sama szkoła jest przyczyną stresu, ale to, co dzieje się poza nią, np. zadania domowe, to, co trzeba wykonać po niej, w czasie wolnym, by być dobrze przygotowanym. Szkoła, to również relacje z nauczycielami i rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że nie zawsze znajdujemy się w gronie osób, które sami wybraliśmy — musimy nauczyć się, a przynajmniej próbować nawiązać kontakt z ludźmi zupełnie od nas innymi.

Bez względu na to, jak dużo spędzamy w niej czasu musimy umieć współpracować z innymi. Jednakże wypracować także taki sposób traktowania samego siebie, jak innych. Tylko wtedy bowiem nikt nie będzie w stanie nam wmówić, że jesteśmy gorsi czy nie pasujemy do grupy. Wtedy też relacje, w których się znajdziemy będą prawdziwe, a pojawiające się kłótnie czy nieporozumienia oparte na szczerości i zaufaniu mogą być początkiem drogi do prawdziwej przyjaźni.

Rodzice z kolei mają swoje problemy. Stresuje ich praca i ogrom obowiązków, rodzi się niezrozumienie, co w konsekwencji prowadzi do konfliktów między rodzicami i dziećmi. Rolą rodziców jest tutaj wypracowanie w sobie i nauczenie swoich dzieci prawidłowego radzenia sobie z emocjami i sytuacjami stresowymi.

 

Radzenie sobie ze stresem, to trudna kwestia i nie każdy potrafi sobie z tym poradzić, jak więc odnaleźć się w takiej sytuacji?

Właściwie możemy mówić o 3 podstawowych sposobach, które skoncentrowane są albo na rozwiązaniu powstałego problemu, albo bazowaniu na emocjach lub też na redukcji stresu, które może iść w stronę angażowania się w czynności zastępcze lub poszukiwaniu kontaktów towarzyskich, nie zawsze właściwych. Na pewno nie pomoże nam działanie pochopne i pod wpływem emocji. Dzieci muszą czuć, że mimo nieporozumień między rodzicami i dziećmi zazwyczaj utrzymuje się między nimi pozytywna więź. Dzieci powinny czuć się kochane i mają poczucie, że w każdej sytuacji mogą liczyć na wsparcie rodziców.

Z kolei rodzice muszą przede wszystkim uczyć dzieci zaradności. Wpajać im takie poczucie, że cokolwiek by się nie zdarzyło, jakikolwiek problem pojawiłby się na ich drodze- sam się nie rozwiąże. Nikt nie wykona za dziecko konkretnej pracy, rodzic ma pomóc, ale nie wyręczać.

 

Podsumowując stwierdzić należy, że kluczem do dobrych relacji między rodzicami i dziećmi jest empatia i wzajemne zrozumienie. Wtedy każdą nawet najtrudniejszą sytuację da się rozwiązać. Dzieci też wychowane w takim poczuciu będą bardziej otwarte i odporne na dotykające ich niepowodzenia. Łatwiej też będzie im przystosować się do nowych sytuacji i budować prawidłowe relacje z rówieśnikami.

 

Przypominamy, że w naszej placówce Centrum Medycznego BetaMed działa Poradnia Psychologiczna.
Masz pytania? Zadzwoń i umów się na wizytę.
☎  32 420 29 00 .

 

https://endo.pl/blog/jak-pomoc-dziecku-utrzymac-relacje-z-rowiesnikami-przy-dluzszym-pobycie-poza-szkola/