Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które powoduje inny sposób postrzegania otaczającego nas świata. Pomimo wielu prowadzonych badań, nie są znane przyczyny wystąpienia autyzmu.

Czym jest autyzm?

Jest to dolegliwość rozpoznawana w wieku dziecięcym, która towarzyszy zdiagnozowanym osobom na kolejnych etapach życia. U jednych objawy są jednoznaczne i można je zaobserwować już u 6-miesięcznego dziecka, u niektórych cechy autystyczne ujawniają się dopiero wraz z rozwojem na późniejszym etapie życia… Najczęściej zaburzenie to jest rozpoznawane w wieku 1,5 – 3 lat.

 

Objawy autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem bardzo trudnym do zdefiniowania, gdyż u każdego przebieg tego zaburzenia jest inny. Ma wiele odmian od lekkich objawów do bardzo ciężkich.

Objawy mogą występować u dziecka pojedynczo możemy również zaobserwować jednocześnie kilka objawów o różnym stopniu nasilenia.

 

Do najczęstszych objawów możemy zaliczyć:

 • wycofanie, samotność w zabawie – dziecko preferuje samotną zabawę, złości się gdy chcemy do niego dołączyć bądź nas nie zauważa, czuje się zaniepokojone w tłumie
 • unikanie bliskości drugiego człowieka i dotyku, bądź przeciwnie – przytulanie dziecka autystycznego jest zbyt intensywne wręcz siłowe w stosunku do drugiego człowieka
 • znaczące opóźnienie w rozwoju mowy w porównaniu z założeniami do danego wieku dziecka
 • osłabiony kontakt wzrokowy — dziecko unika kontaktu wzrokowego bądź sprawia wrażenie „obojętnego” — patrzy nie na daną osobę, tylko „przez nią”
 • niepokojący sposób zabawy różnymi przedmiotami, zabawkami – niezgody z ich przeznaczeniem, np. wąchanie przedmiotów, zabawek lub stukanie bądź kręcenie nimi
 • niechęć do określonych dźwięków, materiałów czy jedzenia
 • wprowadzanie siebie i swojego ciała w ruch jednostajny jak kiwanie się bądź obracanie się w miejscu
 • nagły regres w rozwoju — dziecko przestaje mówić bądź wykonywać czynności, które do tej pory nie sprawiały mu trudności
 • problem z okazywaniem emocji do drugiego człowieka
 • wpadanie w złość bez konkretnego powodu
 • preferowanie stałego trybu dnia – codziennej rutyny, reagowanie złością na wszelkie zmiany
 • brak reakcji na ból, bądź przeciwnie – reakcje bólowe na dotyk
 • poruszanie się drobnymi krokami, czyli w sposób ograniczony i nie spontaniczny

 

Diagnoza i leczenie

Rozpoznanie autyzmu u dziecka początkowo bazuje na obserwacjach rodziców, następnie jest prowadzone na podstawie kwestionariuszy. Jeśli obserwacja potwierdzi podejrzenie, dziecko kierowane jest na kompleksowe badania do psychologa, neurologa, psychiatry i logopedy. Bardzo ważne jest, aby diagnoza nastąpiła na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka, gdy dziecko się rozwija i uczy różnych zachowań. Dzięki temu wcześnie wprowadzona terapia przyniesie lepsze efekty.

Ze względu na różnorodność objawów, różne jest też postępowanie i leczenie. Koncentracja podczas prowadzenia terapii musi się skupić zarówno na pomocy psychologicznej jak i fizycznej, gdyż obie sfery u dziecka dotkniętego tym zaburzeniem są tak samo ważne i mają na siebie wpływ. Konieczna jest współpraca rodziców z terapeutami, gdyż praca nad dzieckiem autystycznym wymaga stałej pracy z nim. Wiele jest metod wspomagających prawidłowy rozwój dziecka autystycznego.

W Polsce jedną ze stosowanych metod leczenia jest Analiza Behawioralna – zwana metodą „małych kroczków”. Jej celem jest zachęta do konkretnych pożądanych zachowań i nagradzanie za ich wykonanie. Metoda ta ma wzmacniać pożądane zachowania i eliminować te niepożądane.

Nasi terapeuci często łączą tą metodę z metodą stymulująco-rozwojową oraz innymi wspomagającymi jak np. dogoterapia czy muzykoterpia.

Musimy pamiętać, że autyzm to zaburzenie, które dotyczy zmysłów, przez co osoba zmagająca się z tym zaburzeniem odbiera otaczający nas świat w zupełnie inny sposób niż osoby zdrowe.

 

Jeżeli widzisz niepokojące objawy u swojego dziecka,
zadzwoń i umów się na wizytę do lekarza rodzinnego/pediatry
w Centrum Medycznym BetaMed☎  32 420 29 00 .

W naszej placówce możesz również skorzystać z poradni logopedycznej.

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/objawy-autyzmu-u-dzieci
http://silentio.org.pl/objawy-autyzmu/
https://portal.abczdrowie.pl/leczenie-autyzmu