RTG kończyn dolnych

Badanie RTG kończyn dolnych

Jest to diagnostyczne badanie obrazowe, które wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów kości, stawów i tkanek miękkich w obszarze kończyn dolnych.Jaki jest cel badania RTG kończyn dolnych?

Do celów badania zalicza się między innymi ocenę urazów kości, takich jak złamania, pęknięcia czy zwichnięcia. Dzięki temu RTG możemy zdiagnozować schorzenia kostno-stawowe — zapalenie stawów artretyzm czy też osteoporoza. Możemy także wykryć ewentualne zmiany nowotworowe w kościach lub ocenić stan stawów (np. biodrowych czy kolanowych).Przebieg badania RTG kończyn dolnych

Pacjent jest poproszony o zdjęcie odzieży w badanym obszarze. Technik radiologii ustawia pacjenta na stole rentgenowskim w odpowiedniej pozycji — zgodnie z zaleceniami od lekarza. Na badanej części ciała mogą być umieszczone specjalne paski lub bloki rentgenowskie, które pomagają w wyznaczeniu odpowiedniej pozycji kończyny dolnej. Podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego pacjent musi być nieruchomy, aby obrazy z badania wyszły ostre i czytelne. W zależności od celu badania, zdjęcie może być wykonane w różnej projekcji — przednio-tylne, boczne, skośne czy też wyprostne.Jak przygotować się do badania RTG kończyn dolnych?

Badanie RTG kończyn dolnych nie wymaga specjalnego przygotowania. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego i luźny ubiór.Wskazania do wykonania badania RTG kończyn dolnych — odmienne w zależności od lokalizacji:

  • staw biodrowy — złamania, zwichnięcia dysplazja stawów, zmiany zapalne i zwyrodnieniowe
  • kość udowa, piszczelowa i strzałkowa — złamania, guzy, zmiany zapalne i jałowa martwica kości
  • staw kolanowy — złamania, zwichnięcia, skręcenia, złamania rzepki, jałowa martwica kości, zmiany zapalne i zwyrodnieniowe oraz wolne ciała w jamie stawu
  • staw skokowy — skręcenia, zwichnięcia, złamania, złamania przezstawowe, pourazowe oddzielenie nasady, zapalenie przyczepu ścięgna Achillesa i zmiany w przebiegu hemofilii
  • staw stopy — dna moczanowa i metatarsalgia
  • kości śródstopia i stopy — złamania, zmiażdżenia, jałowa martwica kości, ostroga piętowa, paluch koślawy i palce młoteczkowePrzeciwwskazania do zrobienia badania RTG kończyn dolnych

Nie zaleca się wykonywać RTG kończyn dolnych:

  • kobietom w ciąży
  • osobom wykonujących badanie zbyt często — maksymalnie dwa razy w ciągu roku
  • osobom poniżej 18. roku życia — osoby młodsze są bardziej narażone na promieniowanieBadanie RTG kończyn dolnych to nie jedyny rodzaj RTG, który jest wykonywany w placówce. Oprócz tego można wykonać u nas:
Zadzwoń i umów wizytę:

☎️ 32 420 29 00
📱 519 308 200https://medix.wroc.pl/badania/badania-rentgenowskie/rtg-kosci-konczyny-dolnej/