Pakiet badań funkcji serca

Do kogo kierowany jest pakiet?

Pakiet kierowany jest do pacjentów z podejrzeniem zaburzeń pracy serca.

Dlaczego warto wykonać badania?

Prawidłowy skurcz serca powstaje dzięki impulsowi elektrycznemu, po czym przekazywany jest dalej dzięki specjalnym drogom przewodzenia. Jednak u niektórych osób występują nieprawidłowości w powstawaniu bodźców elektrycznych, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń prawidłowego rytmu serca. Do najczęstszych zaburzeń rytmu serca należą m.in. kołatanie serca, uczucie przerw bicia serca, zawroty głowy, przemęczenie, jak również duszności, omdlenia oraz zasłabnięcia.

Jeśli zaobserwowałeś u siebie takie objawy Pakiet badań funkcji serca umożliwi Ci ocenę funkcjonowania układu krążenia, zaburzeń gospodarki lipidowej, jak również krzepnięcia krwi. Badania są pierwszym krokiem w procesie prawidłowej oceny zagrożenia choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, czy niewydolności mięśnia sercowego.


Pakiet zawiera następujące badania
  • CK – kinaza kreatynowa
  • D-dimer, ilościowo
  • Elektrolity (Na, K)
  • Fibrynogen
  • Homocysteina
  • hs CRP
  • Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
  • NT pro-BNP
CENA PAKIETU 249 zł

Jesteś zainteresowany pakietem, zadzwoń: 
 32 420 29 00
  519 308 200