Oddział Pokój


Sprawdź dojazd do BetaMed S.A. - Oddział Pokój


Adres:
BetaMed S.A.
Oddział Pokój
ul. 1 Maja 30B
46-034 Pokój

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami:
Telefon: 📱 506 107 171
E-mail: opole@betamed.pl


Filia BetaMed S.A. w Pokóju świadczy usługi z zakresu:

  • pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta
  • pomocy w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego, który jest niezbędny do właściwej rehabilitacji i pielęgnacji w domu chorego
  • pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • edukacji zdrowotnej osób, które są objęte opieką oraz ich rodzin
  • przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji