Program wczesnego wykrywania gruźlicy

lekarz oglądający zdjęcie rentgenowskie

Informujemy, że nasza placówka bierze udział w programie wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Chorzowa. W tym roku akcja będzie prowadzona aż do 18 października.

Kto jest uprawniony do udziału w programie?

Skorzystać z darmowego badania może każda osoba, która mieszka na terenie Chorzowa, posiada minimum 26 lat oraz występuje u niej minimum jeden z poniższych czynników ryzyka wystąpienia gruźlicy:

  • Kaszel trwający 3 tygodnie lub dłużej,
  • Osoby, które miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę,
  • Osoby o obniżonej odporności nabytej na przykład w przebiegu choroby nowotworowej, leczenia immunosupresyjnego, AIDS)
  • Zmiany w płucach
  • Osoby cierpiące na choroby przewlekłe  takie jak cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
  • Osoby chorujące na pylicę płuc
  • Osoby z uwarunkowaniami społecznymi zwiększającymi ryzyko zachorowania (bezdomność, bezrobocie, niski status społeczny, emeryci, renciści)
  • Osoby zmagające się z nałogami – na przykład z alkoholizmem lub narkomanią.

Jak zapisać się na badanie?

Aby zapisać się na badanie, należy posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego, ważny dokument tożsamości oraz wypełnioną ankietę ewaluacyjną nr 1. Szczegółowe informacje oraz informację o najbliższych wolnych terminach mogą otrzymać Państwo dzwoniąc pod numer (32) 420 29 00 lub 519 308 200.