Program wczesnego wykrywania gruźlicy


Informujemy, że firma BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA rozpoczęła udział w realizacji Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów. W tym roku akcja będzie prowadzona do 15 listopada br.

Osoby uprawnione do udziału w programie:

 • wszyscy mieszkańcy Chorzowa
 • wiek powyżej 26 roku życia
 • minimum 1 czynnik ryzyka wystąpienia gruźlicy:
  • kaszel trwający 3 tygodnie i powyżej,
  • osoby z kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę
  • spadek odporności (np. w przebiegu choroby nowotworowej, leczenia immunosupresyjnego, AIDS)
  • zmiany w płucach
  • choroby przewlekłe (cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
  • pylica płuc
  • uwarunkowania społeczne (bezdomność, bezrobocie, niski status społeczny, emeryci, renciści)
  • nałogi (alkoholizm, narkomania)

Kwalifikację do programu będzie prowadził lekarz POZ od którego osoby zakwalifikowane do programu otrzymają skierowanie na wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej wraz z ankietą ewaluacyjną nr 1. Druki znajdują się u pielęgniarek POZ. Proszę poinstruować pacjenta, że na zdjęcie RTG musi się wstawić ze skierowaniem i wypełnioną przez niego ankietą.

Lekarz wystawia skierowanie tylko pacjentom zadeklarowanym w jego placówce.

Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00


Informujemy, że firma BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA rozpoczęła udział w realizacji Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów. W tym roku akcja będzie prowadzona do 15 listopada br.

Osoby uprawnione do udziału w programie:

 • wszyscy mieszkańcy Chorzowa
 • wiek powyżej 26 roku życia
 • minimum 1 czynnik ryzyka wystąpienia gruźlicy:
  • kaszel trwający 3 tygodnie i powyżej,
  • osoby z kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę
  • spadek odporności (np. w przebiegu choroby nowotworowej, leczenia immunosupresyjnego, AIDS)
  • zmiany w płucach
  • choroby przewlekłe (cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
  • pylica płuc
  • uwarunkowania społeczne (bezdomność, bezrobocie, niski status społeczny, emeryci, renciści)
  • nałogi (alkoholizm, narkomania)

Kwalifikację do programu będzie prowadził lekarz POZ od którego osoby zakwalifikowane do programu otrzymają skierowanie na wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej wraz z ankietą ewaluacyjną nr 1. Druki znajdują się u pielęgniarek POZ. Proszę poinstruować pacjenta, że na zdjęcie RTG musi się wstawić ze skierowaniem i wypełnioną przez niego ankietą.

Lekarz wystawia skierowanie tylko pacjentom zadeklarowanym w jego placówce.

Zadzwoń:

☎️ 32 420 29 00