Oferty pracy
Opiekun w domu pacjenta (Katowice)

Opiekun w domu pacjenta (Katowice)


Katowice

Zakres obowiązków:

 • opieka nad pacjentem w miejscu zamieszkania
 • pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych oraz innych niezbędnych dla komfortu pacjenta
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pacjenta

Wymagania:

 • wykształcenie o profilu: opiekun środowiskowy, opiekun medyczny, opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie pielęgniarskie bez aktualnego prawa wykonywania zawodu
 • doświadczenie w zawodzie opiekuna
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • życzliwe podejście do pacjenta i cierpliwość
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia uzależniona od dyspozycyjności kandydata
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia


Aplikuj
Opiekun medyczny (Chorzów)

Opiekun medyczny (Chorzów)


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa opieka i wspieranie pacjentów przebywających w warunkach lecznictwa stacjonarnego
 • pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych
 • opieka nad chorym ściśle według zaleceń lekarza
 • wsparcie podczas rehabilitacji
 • towarzyszenie i wspieranie podopiecznych w ich codziennych czynnościach i wypoczynku

Wymagania:

 • wykształcenie o profilu: opiekun medyczny
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie opiekuna
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • życzliwe podejście do pacjenta i cierpliwość
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnym ośrodku w przyjaznym zespole


Aplikuj
Pielęgniarka/Pielęgniarz POZ (Chorzów)

Pielęgniarka/Pielęgniarz POZ (Chorzów)


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa opieka pielęgniarska w ramach POZ
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • doświadczenie w pracy w zawodzie
 • specjalizacje lub kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, rodzinnego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego lub z opieki długoterminowej
 • kurs EKG
 • kurs specjalistyczny szczepień
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • cierpliwość i życzliwe nastawienie
 • komunikatywność i otwartość
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • praca na etat w pełnym wymiarze godzin lub w ustalonych godzinach (praca dodatkowa)
 • możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnym ośrodku
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Rejestratorka medyczna (Chorzów)

Rejestratorka medyczna (Chorzów)


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • osobista i telefoniczna obsługa pacjenta
 • umawianie terminów świadczeń medycznych
 • udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług w ramach umów z NFZ oraz komercyjnych
 • obsługa kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego
 • gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • kierowanie ruchem pacjentów w poczekalni
 • współpraca z pozostałym personelem medycznym

Wymagania:

 • doświadczenie w branży medycznej, mile widziane na podobnym stanowisku
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i empatia
 • orientacja na pacjenta, wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • odporność na stres, podzielność uwagi
 • znajomość obsługi komputera (MS Office), mile widziana znajomość programu mMedica
 • mile widziane wykształcenie medyczne i znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz języka migowego w zakresie podstawowych znaków

Oferujemy:

 • pełny wymiar czasu pracy
 • umowę zlecenie z perspektywą zatrudnienia na umowę o pracę


Aplikuj
Pielęgniarka anestezjologiczna - praca w biurze (Chorzów)

Pielęgniarka anestezjologiczna - praca w biurze


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez personel medyczny w ramach programu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych
 • przyjmowanie zgłoszeń nowych pacjentów
 • koordynacja pracy personelu medycznego – pielęgniarek, lekarzy i rehabilitantów
 • monitorowanie stanu zaopatrzenia magazynu sprzętu medycznego oraz sporządzanie wykazu materiałów
 • doraźne wizyty w środowisku pacjenta wentylowanego mechanicznie
 • uczestnictwo w instalacji pacjenta w środowisku domowym oraz na oddziałach szpitalnych
 • podtrzymywanie dobrych relacji z jednostkami szpitalnymi oraz innymi placówkami służby zdrowia w celu pozyskiwania personelu medycznego oraz pacjentów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie
 • przynajmniej 5-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (w trakcie lub po ukończeniu)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale intensywnej opieki medycznej
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia – praca na cały etat na umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy
 • szkolenia z obsługi sprzętu medycznego


Aplikuj
Pielęgniarka ds. kontroli dokumentacji medycznej (Katowice)

Pielęgniarka ds. kontroli dokumentacji medycznej


Katowice

Zakres obowiązków:

 • praca w biurze i w terenie – kontrola jakości usług pielęgniarskich świadczonych w warunkach domowych u pacjenta
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur obowiązujących w firmie
 • kontrola poprawności dokumentacji medycznej pod kątem wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
 • przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych
 • sporządzanie sprawozdań i raportów z przeprowadzonych kontroli
 • współpraca z innymi działami w firmie

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie (średnie lub wyższe licencjackie bądź magisterskie)
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w branży medycznej
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy
 • czynne prawo jazdy kat. B (warunek konieczny)
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • samodzielność oraz odpowiedzialność
 • rzetelność i dokładność
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Lekarz rodzinny (Chorzów)

Lekarz rodzinny


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni POZ

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz pediatra (Chorzów)

Lekarz pediatra


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni dziecięcej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz medycyny pracy (Chorzów)

Lekarz medycyny pracy


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz neurolog (Chorzów)

Lekarz neurolog


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz rodzinny (Chorzów)

Lekarz rodzinny


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni POZ

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz kardiolog (Chorzów)

Lekarz kardiolog


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz urolog (Chorzów)

Lekarz urolog


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz laryngolog (Chorzów)

Lekarz laryngolog


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz okulista (Chorzów)

Lekarz okulista


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Lekarz ginekolog-położnik (Chorzów)

Lekarz ginekolog-położnik


Chorzów

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę dodatkową w wymiarze godzinowym (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. śląskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka anestezjologiczna - praca w biurze (Opole)

Pielęgniarka anestezjologiczna - praca w biurze


Opole

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez personel medyczny w ramach programu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych
 • przyjmowanie zgłoszeń nowych pacjentów
 • koordynacja pracy personelu medycznego – pielęgniarek, lekarzy i rehabilitantów
 • monitorowanie stanu zaopatrzenia magazynu sprzętu medycznego oraz sporządzanie wykazu materiałów
 • doraźne wizyty w środowisku pacjenta wentylowanego mechanicznie
 • uczestnictwo w instalacji pacjenta w środowisku domowym oraz na oddziałach szpitalnych
 • podtrzymywanie dobrych relacji z jednostkami szpitalnymi oraz innymi placówkami służby zdrowia w celu pozyskiwania personelu medycznego oraz pacjentów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie
 • przynajmniej 5-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (w trakcie lub po ukończeniu)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale intensywnej opieki medycznej
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia – praca na cały etat na umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy
 • szkolenia z obsługi sprzętu medycznego


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. opolskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. świętokrzyskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. łódzkie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. lubelskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. małoposlkie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. wielkopolskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. podlaskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. lubuskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
Pielęgniarka

Pielęgniarka


woj. podkarpackie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym lub w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)
 • przyjazne środowisko pracy


Aplikuj
↓