Pracuj w Centrum Medycznym BetaMed

Najwa偶niejszym zasobem i 藕r贸d艂em pozycji BetaMed S.A. s膮 ludzie. Zatrudniamy prawie 3000 os贸b, w 11 wojew贸dztwach 鈥 lekarze, personel piel臋gniarski, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuci zaj臋ciowi, personel pomocniczy i administracyjny. Ka偶dego dnia niesiemy pomoc prawie 5000 pacjent贸w obj臋tych nasz膮 opiek膮. Tylko dzi臋ki zaanga偶owaniu i do艣wiadczeniu naszego personelu mo偶liwe jest zapewnienie profesjonalnej opieki i podnoszenie jako艣ci 偶ycia naszych pacjent贸w.


Jak rekrutujemy?

Zapraszamy do zapoznania si臋 z naszymi ofertami pracy dla personelu piel臋gniarskiego oraz dla opiekun贸w medycznych. Zach臋camy do przes艂ania swojego CV za pomoc膮 formularza zg艂oszeniowego na naszej stronie lub bezpo艣rednio na adres e-mail: praca@betamed.pl


W razie pyta艅 zapraszamy do kontaktu z Dzia艂em HR - tel. 32 420 29 56 (poniedzia艂ek 鈥 pi膮tek w godz. 8.00 鈥 16.00).

Etapy rekrutacji:

  1. Analiza przes艂anych dokument贸w aplikacyjnych w odniesieniu do wymaga艅 dotycz膮cych okre艣lonego stanowiska i wyb贸r odpowiednich kandydat贸w.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem dzia艂u HR lub z bezpo艣rednim prze艂o偶onym 鈥 w zale偶no艣ci od stanowiska, kt贸ra b臋dzie dotyczy膰 przede wszystkim do艣wiadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji. Dodatkowo, mog膮 zosta膰 przeprowadzone zadania testowe zwi膮zane z danym stanowiskiem.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydat贸w z przedstawicielem Zarz膮du BetaMed S.A. i podj臋cie decyzji o ewentualnym rozpocz臋ciu wsp贸艂pracy.


O wynikach rekrutacji informujemy drog膮 mailow膮 lub telefoniczn膮, po zako艅czonym procesie rekrutacji.

Informacje dotycz膮ce ochrony danych osobowych

Prosimy o zawarcie w ramach CV kandydat贸w do pracy nast臋puj膮ce tre艣ci klauzul:

鈥濿yra偶am zgod臋 na przetwarzanie przez BetaMed S.A. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/li艣cie motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygni臋cia rekrutacji. Przys艂uguje mi prawo do cofni臋cia wyra偶onej zgody w dowolnym momencie. Powy偶sze nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie wyra偶onej przeze mnie zgody przed jej cofni臋ciem鈥.

Brak takiej klauzuli spowoduje, 偶e Pa艅stwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usuni臋te.

Je艣li wyra偶aj膮 Pa艅stwo wol臋, aby z艂o偶one przez Pa艅stwa CV/listy motywacyjne by艂y wykorzystywane przez BetaMed S.A. w kolejnych rekrutacjach, prosimy r贸wnie偶 o zawarcie klauzuli o tre艣ci:

鈥濿yra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez BetaMed S.A. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/li艣cie motywacyjnym przez okres 6 miesi臋cy w celu przeprowadzenia i rozstrzygni臋cia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawc臋. Przys艂uguje mi prawo do cofni臋cia wyra偶onej zgody w dowolnym momencie. Powy偶sze nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie wyra偶onej przeze mnie zgody przed jej cofni臋ciem鈥.

Przekazywane przez Pani膮/Pana dane osobowe s膮 administrowane przez BetaMed Sp贸艂ka Akcyjna, z siedzib膮 w Katowicach ul. Miko艂owska 100A/802, adres do korespondencji: ul. Rac艂awicka 20A, 41-506 Chorz贸w, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikuj膮ca si臋 numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703.

W sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 r贸wnie偶 bezpo艣rednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysy艂aj膮c e-mail na adres: iod@betamed.pl

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz li艣cie motywacyjnym b臋d膮 przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygni臋cia rekrutacji na stanowisko, kt贸rego dotyczy og艂oszenie (podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak r贸wnie偶 w celu przeprowadzenia i rozstrzygni臋cia przysz艂ych rekrutacji, je偶eli udziel膮 Pa艅stwo na to stosownej zgody (podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane, a偶 do czasu zako艅czenia procesu rekrutacji, chyba 偶e udzielili Pa艅stwo zgody na przetwarzanie danych r贸wnie偶 na potrzeby przysz艂ych rekrutacji, w贸wczas Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane, przez okres 1 roku od dnia przes艂ania CV.

Przys艂uguje Pani/Panu prawo 偶膮dania dost臋pu do danych osobowych dotycz膮cych Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.

Przys艂uguje Pani/Panu prawo do z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Decyzje dotycz膮ce przeprowadzenia oraz rozstrzygni臋cia procesu rekrutacji nie b臋d膮 podejmowane w spos贸b zautomatyzowany.

↓